Liczba miejsc siedzących
w lokalu: 30

Liczba miejsc siedzących
w ogródku letnim: 72