KWIECIEŃ - CZERWIEC
pi±tek –- niedziela 11.00 –- ...
poniedziałek, wtorek, ¶roda i czwartek nieczynne

LIPIEC, SIERPIEŃ
wtorek –- niedziela 11.00 - ...
poniedziałek nieczynne

WRZESIEŃ - PA¬DZIERNIK
pi±tek –- niedziela 11.00 –- ...
poniedziałek, wtorek, ¶roda i czwartek nieczynne

Godziny zamknięcia uzależnione s± od pogody.